Aladdin - den tecknade serien

ALADDIN - DEN TECKNADE SERIEN
(ALADDIN TV SERIES)
SVENSKA CREDITS
Svenska röster:
Aladdin PETER JÖBACK
Anden Dan Ekborg
Jasmine Maria Rydberg
Jago Anders Öjebo
Abu BJARNE LUNDGREN /
Svenska röster Frank Welker
Sultanen Nils Eklund
Rasoul Johan Hedenberg
Fazal TOMMY NILSSON
Abis Mal Andreas Nilsson
Haroud Steve Kratz
Mekanikles Steve Kratz
Hakim NICLAS WAHLGREN
Dundra Annica Smedius
Sadira Annica Smedius
Hägris Annica Smedius
Mozenrath Andreas Nilsson
Xerxes NICLAS WAHLGREN
Nefir Steve Kratz
Murk JOHAN WAHLSTRÖM
Omar Steve Kratz
m.fl.
Titelsång ANDERS ÖJEBO (**)
"Arabiska Natt" ("Arabian Nights")
Svensk text: Monica Forsberg
Inspelad vid KM Studio, Karlskoga
Översättning Annica Smedius
Översättning STEFAN SMEDIUS
Översättning PER SANDBORGH
Översättning LEA BACKHURST
Översättning VICKI BENCKERT
Tekniker & regi MÅNS ERIKSSON
Tekniker & regi PATRIK STRÖM
Tekniker & regi BJARNE LUNDGREN
Producent LASSE SVENSSON
Inspelad vid Eurotroll AB, Stockholm
Svensk version producerad av:
LASSE SVENSSON / EUROTROLL AB
Ett stort tack till Anna Adamsson, Annika Rynger
och Lasse Svensson, Eurotroll AB
som bidragit med informationen på sidan.
(**): Enligt både Eurotroll och KM Studio sjungs ledmotivet av Per Eggers,
som också sjunger titelsången till den första långfilmen. Utifrån en
noggrann genomlyssning är jag dock 99% säker på att dessa uppgifter är
felaktiga, och att det i själva verket är Anders Öjebo som sjunger i
denna serie. /Daniel