Happy Feet

HAPPY FEET
Credits för svensk version
Svenska röster:
Mummel Oskar Nilsson
Gloria Anna Sahlene
Memphis Jakob Stadell
Marianne Myrra Malmberg
Ramon Erik Ahrnbom
Manfred Max Lorentz
Noak Göran Engman
Fröken Viola Susanne Barklund
Fru Astrakan Sussie Eriksson
Nestor Adam Fietz
Lombardo Magnus Rongedal
Rinaldo Göran Gillinger
Raul Ola Forssmed
Storlabben Ole Ornered
Mummel som Barn Daniel Melén
Gloria som Barn Amanda Jennefors
Elefantsälar Lennart Jähkel
Svenska röster Jacob Nordenson
Svenska röster Bengt Skogholt
Svenska röster Fredrik Nordström
Övriga röster Jesper Salén
Övriga röster Kim Sulocki
Övriga röster Sharon Dyall
Övriga röster Magnum Coltrane Price
Övriga röster Jan Modin
Övriga röster Mattias Knave
Övriga röster Bengt Järnblad
Övriga röster Anna Nordell
Övriga röster Daniel Sjöberg
Övriga röster Magnus Roosmann
Övriga röster Charlotte Ardai Jennefors
Övriga röster Adam Giertz
Övriga röster Emelie Clausen
Övriga röster Mikaela Tidermark
Övriga röster Isidor Beslik-Löfdahl
Övriga röster Axel Karlsson
Övriga röster Elias Bellman
Övriga röster Matilda Smedius
Övriga röster Lawrence Mackrory
Övriga röster Jessica Strömberg
Övriga röster Johan Lejdemyr
Övriga röster Emma Ramberg
Övriga röster Marcus Hartwig
Övriga röster Stefan Lindstedt
Övriga röster Anna Lundström
Övriga röster Heidi Gardenkrans
Övriga röster Emma Liljeqvist
Sånger:
"The Message"
Framförd av Axel Karlsson
"Boogie Wonderland"
Framförd av: Amanda Jennefors
"Blinka lilla stjärna"
Framförd av: Daniel Melén
"Talisman"
Framförd av Max Lorentz
Framförd av Sharon Dyall
Framförd av Anna Nordell
Framförd av Emelie Clausen
"Kungen i vårt gäng"
Framförd av Adam Fietz
Framförd av Erik Ahrnbom
Framförd av Magnus Rongedal
Framförd av Göran Gillinger
Framförd av Ola Forssmed
"Om hon går sin väg"
Framförd av Erik Ahrnbom
Framförd av Adam Fietz
Framförd av Magnus Rongedal
Framförd av Göran Gillinger
Framförd av Ola Forssmed
Regissör:
Joakim Jennefors
Översättning:
Mediaplant
Studio:
Sun Studio A/S
Inspelningstekniker:
Fredrik Nordström
Johan Lejdemyr
Mix:
Johan Høyer
Projektledare:
Lawrence Mackrory
Producent:
Svend Christiansen
Sun Studio
Svensk version producerad av:
Sun Studio A/S
Fotnot: För närvarande saknar jag info om vem den faktiska översättaren är (utöver företaget
Mediaplant), då Warner/Sandrew Metronomes credits bara anger detta. Om någon kan komplettera
med info om vem översättaren och textförfattaren är, så skulle jag uppskatta om ni kan
höra av er. /Daniel