Grinchen - Julen är stulen

GRINCHEN - JULEN ÄR STULEN
Credits för svensk version
Svenska röster:
Grinchen Andreas Nilsson
Sissi Lizzi Vem Evelina Sjöström
Love Ove Vem Dick Eriksson
Bettan Nettan Vem Jennie Jahns
Märta Maj Vemladotte Rachel Molin
Borgvemlare Guy De La Berg
Fröken Vemlöv ANNA-MARIA HALLGARN
Clamelia Elizabet Edgren
Vem Oj Per "Ruskträsk" Johansson
Ung Grinchen Alexander Gylemo
Ung Borgvemlare Tobias Swärd
samt Bengt Feldreich som berättaren
I övriga roller Disa Dyall
I övriga roller Sharon Dyall
I övriga roller Adam Fietz
I övriga roller Michael J:son Lindh
I övriga roller Andreas Svensson
I övriga roller Magnus Veigas
Sångsolist Per "Ruskträsk" Johansson
Kör Disa Dyall
Kör Sharon Dyall
Kör Adam Fietz
Kör Jennie Jahns
Kör Christian Ståhlgren
Kör Andreas Svensson
Regi:
Sharon Dyall
Översättning:
Mikael Roupé
Övrig dialog:
Lars Thorsell
Kajsa von Hofsten
Sharon Dyall
Sångtexter:
J.A. Mirisch
Sharon Dyall
Inspelningstekniker:
Lennart Wåhlin
Rickard Sporrong
Studio:
Sun Studio Sverige
Mix:
Twickenham Film Studios
Mixtekniker:
Tim Cavagin
Steve Single
Mix Supervisor:
Ray Gillon
Produktion:
Anne Kennedy
Magnus Veigas
Produktionsassistent:
Birgitta Adolfsson
Producent:
Svend Christiansen
Ansvarig utgivare:
John Mirisch
Svensk version producerad av:
Sun Studio A/S
Fotnot: Den svenskdubbade versionen av filmen återfinns enbart på
filmens VHS-utgåvor. På samtliga svenska DVD-utgåvor finns av
okänd anledning enbart engelskspråkig originalversion med svensk text.