E.T.

E.T - THE EXTRA-TERRESTRIAL
Credits för svensk version
Svenska röster:
Elliott Niels Pettersson
Mary Sharon Dyall
Michael Tin Carlsson
Gertie Alvia Elfstrand
Keys Mikael Roupé
Steve Leo Hallerstam
Greg Jesper Adefelt
Tyler Tobias Swärd
Övriga röster Jennie Jahns
Övriga röster Kristian Ståhlgren
Övriga röster Rickard Sporrong
Övriga röster Lawrence Mackrory
Övriga röster Magnus Veigas
Övriga röster Annika Rynger
Övriga röster Madeleine Elfstrand
Övriga röster Fredrik Dolk
Övriga röster Johan Hedenberg
Övriga röster Sebastian Paulsson
Övriga röster Dan Bratt
Övriga röster Annika Barklund
Övriga röster Susanne Barklund
Övriga röster Dick Eriksson
Övriga röster Ole Ornered
Övriga röster Andreas Svensson
Övriga röster Jasmine Heikura
Övriga röster Dennis Granberg
Övriga röster Jessica Ekman
Speciellt
tack till Adam Fietz
Dubbningsstudio:
Sun Studio Sverige
Översättning:
Mikael Roupé / Medieværket
Svensk regi:
Mikael Roupé
Inspelningstekniker:
Johan Lejdemyr
Mix:
Anvil Post Production
Production Supervisor:
Magnus Veigas
Producent:
Svend Christiansen
Ansvarig utgivare:
John A. Mirisch
Svensk version producerad av:
SUN STUDIO A/S
Tack till Birgitta Adolfsson på United International Pictures AB
som bidragit med dessa uppgifter.