Det lilla blå loket

DET LILLA BLÅ LOKET
(THE LITTLE ENGINE THAT COULD)
Credits för svensk version
Svenska röster:
Ewamaria Björkström-Roos
Fredrik Dolk
Ole Forsberg
Steve Kratz
Maria Lyckow
Anneli Martini
Jan Nygren
Kajsa Reingardt
Maria Reingardt
Svensk översättning och regi:
Ragna Nyblom
Sångtexter:
Jan Nygren
Tekniker/mixning:
Mikael Berling
Svensk version producerad av:
Sveriges Television