Barbie som prinsessan och tiggarflickan

BARBIE SOM PRINSESSAN OCH TIGGARFLICKAN
(BARBIE AS THE PRINCESS AND THE PAUPER)
Credits för svensk version
Svenska röster:
Prinsessan Anneliese / Erika Annika Rynger
Prinsessan Annelieses sångröst Elin Abelin
Erikas sångröst Annika Edstam
Kung Dominick Peter Gröning
Kung Dominicks sångröst Fredrik Lycke
Julian / Julians sångröst Albin Flinkas
Preminger / Premingers sångröst Jonas Malmsjö
Serafina Annika Edstam
Wolfie / Vakt #2 Peter Sjöquist
Drottning Genevieve Anna-Lotta Larsson
Madam Carp Annica Smedius
Nick / Vakt #3 Andreas Svensson
Nicks sångröst / Nacks sångröst Albin Flinkas
Nack / Vakt #1 Björn Wikström
Midas Roger Storm
Ambassadör Bismark Kristian Ståhlgren
Herve Gunnar Ernblad
Bertie Jennie Jahns
Planerare / Präst Claes Ljungmark
Kammarjungfru My Bodell
Inspelat hos Sun Studio Sverige
Översättare:
Robert Cronholt/Mediaplant
Sånginstruktör:
Sharon Dyall
Regissör:
Sharon Dyall
Sånger mixade av:
Jens Ryberg
Mixtekniker:
Jens Ryberg
Produktionsledare:
Jennie Jahns
Inspelningstekniker:
Rebecca Pantzer
Sångarrangemang och instruktion av:
Megan Cavallari
Producent:
Svend Christiansen
Svensk version producerad av:
Sun Studio A/S