Asterix och britterna

ASTERIX OCH BRITTERNA
(Asterix chez les bretons)
Credits för svensk version
Svenska röster:
Asterix Bert-Åke Varg
Obelix Ulf Larsson
Anticlimax PER SANDBORGH
Majestix Peter Harrysson
Miraculix Åke Lindström
Julius Caesar Peter Dalle
Romare Peter Harryson
Svenska röster Åke Lindström
Svenska röster PER SANDBORGH
Svenska röster Gunnar Ernblad
Svenska röster Bert-Åke Varg
Svenska röster Peter Dalle
Svenska röster Ulf Larsson
Britter Peter Harrysson
Svenska röster Gunnar Ernblad
Svenska röster Åke Lindström
Svenska röster PER SANDBORGH
Svenska röster Bert-Åke Varg
Svenska röster Peter Dalle
Svenska röster Ulf Larsson
Svenska röster Mia Benson
Övriga röster Mia Benson
Övriga röster PER SANDBORGH
Övriga röster Peter Dalle
Övriga röster Gunnar Ernblad
Övriga röster Peter Harrysson
Övriga röster Bert-Åke Varg
Övriga röster Åke Lindström
Övriga röster Ulf Larsson
Översättning:
Per Sandborgh
Svensk regi:
Per Sandborgh
Inspelningstekniker:
Mikael Berling
Mix:
Mikael Berling
Gabor Pasztor
Lab:
FilmLabor
Teknik:
Videobolaget
Producent:
Kit Sundqvist
Svensk version producerad av:
Videobolaget i Solna AB
Tack till Erika Jansson, som hjälpt till med uppgifterna