Vilse i Oz

VILSE I OZ
(LOST IN OZ)
Credits för svensk version
Svenska röster:
Dorothy Meleah Myhrberg
Västan Malva Goldmann
Ojo Isak Gummesson
Toto Christian Hedlund
Reigh Nicklas Berglund
Fink Anton Olofsson Raeder
Viggo Veggeman Kristian Ståhlgren
Evelyn Ayla Kabaca
Fågelskrämman Henrik Ståhl
Glinda Polly Kisch
Langvidere Ana Gil de Melo Nascimento
Jo Andreas Rothlin Svensson
Cyntha Josefina Hylén
Lumpo Anders Johansson
m.fl.
Översättning:
Mippe Åman
Regi och tekniker:
Rasmus Broborg
Mippe Åman
Projektledare:
Sebastian Theorin
Svensk version producerad av:
Cineast Dub AB