Shop Class

SHOP CLASS
Credits för svensk version
Svenska röster:
Avsnitt 1 - Justin's Biggest Fan
Kyle Anders Byström
Homero Hannes Duberg
Lauren Makk Jennie Jahns
Romy Nikita Vinter
Justin Long Sebastian Karlsson
Brannon Tomas Åkvik
Avsnitt 2 - Hole-In-Won
David Anders Byström
Daron Hannes Duberg
Lauren Makk Jennie Jahns
Hailey Nikita Vinter
Kim Norea Sjöquist
Justin Long Sebastian Karlsson
Jason Tomas Åkvik
Avsnitt 3 - Ramps & Champs
Lance Anders Byström
Maddox Hannes Duberg
Tami Jennie Jahns
Chloe Nikita Vinter
Claire Norea Sjöquist
Justin Long Sebastian Karlsson
Jonas Wray Tomas Åkvik
Avsnitt 4 - Bridge or Bust
Jeremie Papon Anders Krogsgaard
Sonny Hannes Duberg
Lauren Makk Jennie Jahns
Anneka Nikita Vinter
Justin Long Sebastian Karlsson
Brooks Atwood Tomas Åkvik
Avsnitt 5 - Boulder Bash
Nolan Hannes Duberg
Chris Jennie Jahns
Ruth Nikita Vinter
Brittany Norea Sjöquist
Justin Long Sebastian Karlsson
Brooks Atwood Tomas Åkvik
Avsnitt 6 - Shop Class Downhill Derby
Justin Long Sebastian Karlsson
Bill Anders Byström
Alex Hannes Duberg
Lauren Makk Jennie Jahns
Ella Noel Nikita Vinter
Angelina Norea Sjöquist
Brooks Atwood Tomas Åkvik
Avsnitt 7 - Ready for Launch
Lance Anders Byström
Daron Hannes Duberg
Lauren Makk Jennie Jahns
Chloe Nikita Vinter
Kim Norea Sjöquist
Justin Long Sebastian Karlsson
Brooks Atwood Tomas Åkvik
Avsnitt 8 - Build Your Own Adventure
Bill Crawford Anders Byström
Daron Hannes Duberg
Lauren Makk Jennie Jahns
Alyssa Nikita Vinter
Kim Norea Sjöquist
Justin Long Sebastian Karlsson
Brooks Atwood Tomas Åkvik
Översättare:
Nils Jansson/Mediaplant Books & Games ApS
Regissör:
Anders Krogsgaard (Avsnitt 1)
Jonne Wilkinson (Avsnitt 2 - 8)
Inspelningstekniker:
Jonne Wilkinson
Studioproducent:
Anders Krogsgaard
Kreativ ledning:
Michael Rudolph
Dubbningsstudio:
BTI Studios
Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.
Fotnot: Denna realityserie/tävlingsprogram är producerat speciellt
för Disney+. Det återges i Sverige till största delen i
lektordubbad form med originalljudet i bakgrunden (om än med
vissa försök att släta över det), men vid speakerröster och
annat som inte spelats in vid inspelningsplatsen hörs inte
originalljudet i bakgrunden.