Richard Scarrys äventyrsvärld

RICHARD SCARRYS ÄVENTYRSVÄRLD
(The Busy World of Richard Scarry)
Credits för svensk version
Svenska röster:
Andreas Nilsson
Annica Smedius
Pernilla Wahlgren
Annelie Berg
Johan Hedenberg
Tommy Nilsson
Johan Wahlström
Therese Reuterswärd
Kim Sulocki
Niclas Wahlgren
Gunnar Ernblad
Måns Eriksson
Lasse Svensson
Annika Rynger
Dick Eriksson
Dan Ekborg
Dan Malmer
Peter Sjöquist
Joakim Jennefors
Leo Hallerstam
m.fl.
Sång:
Annelie Berg
Peter Kvint
Peter Jöback
Annica Smedius
Tommy Nilsson
Måns Eriksson
Vicki Benckert
Pernilla Wahlgren
Andreas Nilsson
Översättning/sångtexter:
Vicki Benckert
Projektledare:
Annika Rynger
Tekniker:
Måns Eriksson
Bjarne Lundgren
Patrik Ström
Jörn Savér
Anoo Bhagavan
Regi & producent:
Lasse Svensson
Svensk version producerad av:
Eurotroll AB
Fotnot: Tyvärr har jag inte lyckats få fram uppgifter om vem som spelade
respektive rollfigur. Om någon kan komplettera, så uppskattar jag all
information ni kan ge. /Daniel