A Witches' Ball

A WITCHES' BALL
Credits för svensk version
Svenska röster:
Anya Hilda Henze
Beatrix Lea Heed
Blake Christian Fex
Brandon Christian Fex
Jax Christian Fex
Brooke Cecilia Wrangel Schoug
David Dick Eriksson
Kloka häxan Dick Eriksson
Lemuren Dick Eriksson
Jonathan Dick Eriksson
Fröken Toola Vivian Cardinal
Gabby Mikaela Ramel
Grayson Sebastian Gahrton
Jack Sabastian Gahrton
Jan Mikaela Ramel
Jasmine Elsa Meyer
Kaninen Stephan Karlsén
Lawna Dominique Pålsson Wiklund
Maggie Dominique Pålsson Wiklund
Ophelia Dominique Pålsson Wiklund
Yazzy Dominique Pålsson Wiklund
Mary Vivian Cardinal
Muggs Anton Körberg
Neil Patrik Berg Almkvisth
Trigg Patrik Berg Almkvisth
Oren Stephen Karlsén
Portia Hilda Henze
Sara Hilda Henze
Yuri Christian Fex
Dubbningsstudio:
SDI Media
Översättare:
Andreas Eriksson
Regissör och tekniker:
Robin Larsson Asp
Svensk version producerad av:
SDI Media