Rasten

DISNEYS RASTEN
Credits för svensk version
Svenska röster:
Tobbe Tobias Swärd
Spinelli Elina Raeder Olofsson
Mikey Leo Hallerstam
Gus Tin Carlsson
Vince Sebastian Paulsson
Gretchen Annika Barklund
Randall Max Larsson-Sundqvist
Svenska röster Alexander Gylemo
Menlo Dick Eriksson
Rektor Prickly Guy De La Berg
Fröken Finster My Holmsten
Grotke Sharon Dyall
Ashley A Annika Rynger
Ashley B Jennie Jahns
Ashley T Maria Rydberg
Svenska röster Jennie Jahns
Ashley Q Maria Rydberg
Svenska röster Jennie Jahns
Lawson Calle Waldekrantz
Hank Per "Ruskträsk" Johansson
Kung Bob Michael J:son Lindh
Brandon Per Johansson
Fröken Salamone Jennie Jahns
Fröken Lemon Rachel Molin
Antonio Krister St. Hill
Upp & ner-flickan Sharon Dyall
Skolinspektör Skinner Adam Fietz
Barn/dagisbarn Magnus Veigas
Svenska röster Anton Jonsson
Svenska röster Alexander Gylemo
Svenska röster Caroline Oysiannikow
Svenska röster Sharon Dyall
Övriga röster Kristian Ståhlgren
Övriga röster Mikael Roupé
Övriga röster Magnus Veigas
Övriga röster Magnum Coltrane Price
Övriga röster Adam Fietz
Övriga röster Dan Bratt
Övriga röster Håkan Mohede
Övriga röster Krister St. Hill
Övriga röster Jacob Stadell
Övriga röster Ole Ornered
Övriga röster Karl Dyall
Övriga röster Danne Bergstrand
Övriga röster Caroline Oysiannikow
Övriga röster Anton Jonsson
Övriga röster Alaya St. Hill
Övriga röster Manu St. Hill
Övriga röster Siri Jacobsson-Hill
Övriga röster Isabelle Sirelius-Larsson
Studio:
Sun Studio
Regissör:
Sharon Dyall
Andreas Svensson
Sånginstruktör:
Sharon Dyall
Andreas Svensson
Översättare:
Jenny Forsberg/Medieværket
Robin S. Joyner/Medieværket
Sångtexter:
Jenny Forsberg/Medieværket
Robin S. Joyner/Medieværket
Inspelningstekniker:
Rickard Sporrong
Lennart Wåhlin
Magnus Veigas
Kreativ ledning:
Kirsten Saabye
Producent:
Svend Christiansen
Sun Studio A/S
Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.
Uppgifter från Disney Channel