Rasmus Nalle

RASMUS NALLE
Credits för svensk version
Svenska röster:
Anders Beckman
Jörgen Düberg
Yvonne Eklund
Ragna Nyblom
Översättning:
Annika Sundgren
Svensk vinjett:
Margareta Hornberg
Tekniker:
Lars Heleander
Lennart Jacobsson
Jan-Eric Zotterman
Svensk bearbetning och regi:
Annika Cederborg