Fragglarna

FRAGGLARNA
(FRAGGLE ROCK)
Credits för svensk version
Svenska röster:
Gobo Fraggel Bo Maniette
Vembi Ulf Källvik
Moki Monica Forsberg
Bober Ulf-Peder Johansson
Vips Christel Körner
Doc Ingemar Carlehed
Skräphögen Stefan Ljungqvist
Junior Gorg Alf Nilsson
Mamma Gorg Christel Körner
Pappa Gorg Stefan Ljungqvist
Resande Mac Ingemar Carlehed
m.fl.
Svensk översättning, sångtexter och regi:
Monica Forsberg
Tekniker och redigering:
Birger Svan
Inspelad i Studio Bohus, Kungälv
Svensk version producerad av:
Studio Bohus
i samproduktion med Select Video