Åsnan och kampen mot halvmåneriddaren

ÅSNAN OCH KAMPEN MOT HALVMÅNERIDDAREN
(Donkey Xote)
Credits för svensk version
Svenska röster:
Rucio Viktor Kilsberger
Quixote Ulrik Spjut
Sancho Mats Nilsson
Rocinante Linus Lindman
Altisidora Jenny Wåhlander
Sampson Linus Lindman
Utropare Mats Nilsson
Hertiginnan Gunilla Orvelius
Hertigen Peter Kjellström
Tuppen James Niclas Ekholm
Berättarröst Gunilla Orvelius
Samt Christian Jernbro
Samt Daniel Bergfalk
Samt Johan Wilhelmsson
Översättning:
Anna Engh
Regi:
Christian Jernbro
Tekniker:
Andreas Eriksson
Christian Jernbro
Daniel Bergfalk
Johan Wilhelmsson
Inspelat i KM Studio AB
Svensk version producerad av:
KM Studio AB
för Audio Resort A/S