Valiant och de fjäderlätta hjältarna

VALIANT OCH DE FJÄDERLÄTTA HJÄLTARNA
Credits för svensk version
Svenska röster:
Valiant Gustaf Skarsgård
Bugsy Jonas Malmsjö
Sarge Björn Granath
Von Talon Andreas Nilsson
Gutsy Fredrik Dolk
Lofty Johan Ulveson
De Girl Anna Rothlin
Tailfeather Johan Hedenberg
Mercury Guy De La Berg
Cuffling Dan Ekborg
Toughwood Mathias Olsson
Felix Claes Ljungmark
Elsa Louise Raeder
Berättare Andreas Svensson
Victoria Sharon Dyall
Underling Claes Ljungmark
Dubbningsstudio:
Sun Studio Sverige
Fotnot: Jag beklagar att denna lista är bristfällig, särskilt vad
gäller studiocredits. Jag hoppas kunna komplettera denna inom kort,
och arbetar för fullt med att få fram mer uppgifter. Under tiden,
om någon kan bidra med information som saknas ovan skulle jag
uppskatta det. /Daniel