Tingeling och piratfen

TINGELING OCH PIRATFEN
(TINKER BELL AND THE PIRATE FAIRY)
Credits för svensk version
Svenska röster:
Tingeling Linda Åslund
Rosetta Hanna Hedlund
Iridessa Emma Lewin Sundberg
Vinka Hilda Henze (f.d. Eidhagen)
Silverdagg Mikaela Tidermark
Vidia Sarah Dawn Finer
Zarina Cecilia Forss
Kapten James Krok Jonas Malmsjö
Bobble Adam Giertz
Klanke Jakob Stadell
Drottning Anileah Elin Klinga
Älvan Mary Anna Book
Isa Dominique Pålsson Wiklund
Oppenheimer Göran Engman
Älvan Elving Göran Berlander
Babord Roger Storm
Yang Matti Boustedt
Styrbord Nils Tull
Bonito Björn Bengtsson
Herr Smee Ole Ornered
Pirater Roger Storm
Björn Bengtsson
Nils Tull
Matti Boustedt
Göran Engman
Jonas Malmsjö
Patrik Lundström
Stoftvaktarälvor My Bodell
Hilda Henze
Mikaela Tidermark
Hanna Hedlund
Linda Åslund
Stoftvaktarälva #1 My Bodell
Stoftvaktarälva #2 Hilda Henze
Älva på festival #1 Hilda Henze
Älva på festival #2 My Bodell
Älva på festival #3 Hilda Henze
Älva på festival #4 Hanna Hedlund
Tristan Lucas Krüger
Värdinna My Bodell
Älvor My Bodell
Hilda Henze
Mikaela Tidermark
Hanna Hedlund
Linda Åslund
Sånger:
"Den jag är" (Who I Am)
Framförd av Dominique Pålsson Wiklund
Framförd av Anna Isbäck
"Vårat skepp kommer flyga så bra" (Frigate That Flies)
Framförd av Roger Storm
Framförd av Björn Bengtsson
Framförd av Nils Tull
Framförd av Matti Boustedt
Framförd av Göran Engman
Framförd av Jonas Malmsjö
Framförd av Patrik Lundström
"Den jag är - Repris" (Who I Am - Reprise)
Framförd av Dominique Pålsson Wiklund
Framförd av Anna Isbäck
Dialogregissör:
Daniel Sjöberg
Sånginstruktör:
Daniel Sjöberg
Översättare:
Bittan Norman
Sångöversättare:
Bittan Norman
Inspelningsstudio:
SDI Media
Inspelningstekniker:
Robin Rönnbäck
Projektledare:
Maria Hellström
Svensk mix:
Shepperton International
Kreativ ledning:
Kirsten Saabye
Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.