Spy Kids 3D - Game Over

SPY KIDS 3D - GAME OVER
Credits för svensk version
Svenska röster:
Jonny Cortez Niels Pettersson
Carmen Cortez Elina Raeder Olofson
Rick NICK ATKINSON
Spelmakaren Göran Berlander
Francis Adam Giertz
Morfar TORSTEN WAHLUND
Mormor Irene Lindh
Cesca Alexandra Rapaport
Donnagon Giggles Jonas Bergström
Arnold Dennis Granberg
Demetra Norea Sjöquist
Gerti Jasmine Heikura
Gregorio Cortez Roger Storm
Ingrid Cortez Maria Rydberg
Romero Peter Sjöquist
Devlin Fredrik Dolk
Farbror Felix Lars Dejert
Fegan Floop Ole Ornered
Mini-John Björn Granath
Farbror Machete Jan Åström
Övriga medverkande Jesper Adefelt
Övriga medverkande Lucas Krüger
Övriga medverkande Jennie Jahns
Svensk version inspelad hos:
Sun Studio Sverige
Svensk regi:
Kristian Ståhlgren
Svensk översättning:
Robert Cronholt / Mediaplant
Inspelningtekniker:
Rebecca Pantzer
Mixtekniker:
Benni Christiansen
Producent:
Svend Christiansen
Sun Studio A/S
Svensk version producerad av:
Sun Studio A/S
Tack till Jennie Jahns på Sun Studio,
som bidragit med uppgifterna