Sonic the Hedgehog

SONIC THE HEDGEHOG
Credits för svensk version
Svenska röster:
Sonic Christian Hedlund
Tom Peter Eggers
Robotnik Jonas Kruse
Maddie Johanna Lazcano
Agent Stehn Björn Bengtsson
Wade David Lenneman
Kommendör Walters Johan H:son Kjellgren
Rachel Cecilia Wrangel
Bennington Rolf Lydahl
Övriga röster Alice Gyllenberg
Övriga röster Anders Byström
Övriga röster Anna Sophocleous
Övriga röster Charlotte Ardai Jennefors
Övriga röster Chaya Mandoki
Övriga röster Christopher Carlqvist
Övriga röster Ester Sjögren
Övriga röster Hasse Jonsson
Övriga röster Johan Hedenberg
Övriga röster Jörn Savér
Övriga röster Liam Sagefors
Övriga röster Linda Åslund
Övriga röster Nathalie Sagefors
Övriga röster Orlando Wahlsteen
Dubbningsstudio:
Eurotroll AB
Dialogregi:
Hasse Jonsson
Översättning:
Vicki Benckert
Tekniker:
Hasse Jonsson
Projektledare:
Anna Sophocleous
Producent:
Lasse Svensson
Annika Rynger
Ansvarig utgivare:
Zoran Slavic
United International Pictures AB
Svensk version producerad av:
Eurotroll AB