Alien TV

ALIEN TV
Credits för svensk version
Svenska röster:
Tolken Mattias Åkesson
Studio:
ZOO Digital - NPFP
Regissör:
Mattias Åkesson
Översättare:
Mattias Åkesson
Svensk version producerad av:
ZOO Digital
för Netflix International Dubbing
Fotnot: Majoriteten av avsnitten består av "utomjordiskt tal", som inte
är menat att vara begripligt. Endast ett par minuter per avsnitt
består av dialog och är dubbat.