Som hund och katt

SOM HUND OCH KATT
Svenska credits
Carolyn Brody Jennie Jahns
Mr. Brody Joakim Jennerfors
Scott Brody Tobias Swärd
Sophie Anna Book
Lou Kristian Ståhlgren
Butch Johan Hedenberg
Peek Ole Ornered
Sam Adam Fietz
Ivy Sharon Dyall
Mr. Tinkles Dick Eriksson
Huskatt Andreas Svensson
Rysk katt Mikael Roupé
Övriga röster Eva Röse
Övriga röster Petronella Wester
Övriga röster Louise Raeder Sjögren
Övriga röster Mikael Roupé
Övriga röster Patric Jahns
Övriga röster Tobias Jahns
Övriga röster Kisa Magnusson
Övriga röster Ole Ornered
Övriga röster Kristian Ståhlgren
Övriga röster Adam Fietz
Övriga röster Andreas Svensson
Övriga röster Jennie Jahns
Övriga röster Anna Book
Övriga röster Sharon Dyall
Övriga röster Markus Hartwig
Regissör:
Mikael Roupé
Översättning:
Mikael Roupé/Medieværket
Inspelningstekniker:
Rickard Sporrong
Johan Lejdemyr
Mix:
Benni Christiansen
Produktionsledare:
Anne Kennedy
Producent:
Svend Christiansen
Dubbningsstudio:
Sun Studio
Svensk version producerad av:
SUN STUDIO A/S
Ett stort tack till Mikael Roupé på Sun Studio
som bidragit med ovanstående uppgifter