Scooby-Doo och inkräktarna från rymden

SCOOBY-DOO OCH INKRÄKTARNA FRÅN RYMDEN
Svenska röster:
Scooby Doo Stefan Frelander
Shaggy Thomas Engelbrektson
Velma Gizela Rasch
Fred Stefan Frelander
Daphne Lena Ericsson
Crystal, Rymd Crystal Jennie Jahns
Amber, Rymd Amber Gizela Rasch
Lester Mikael Roupé
Dottie Gizela Rasch
Max Håkan Mohede
Buck Mikael Roupé
Laura Lena Ericsson
Sergio Håkan Mohede
Steve Mikael Roupé
FBI-agent Thomas Engelbrektson
Övriga röster Stefan Frelander
Övriga röster Håkan Mohede
Övriga röster Mikael Roupé
Övriga röster Gizela Rasch
Titelsången framförd av:
Thomas Engelbrektson, med
Mikael Roupé och Jennie Jahns
Dialogöversättning:
Cecilia Molander
Sångtexter:
Mikael Roupé
Röstregi:
Rolf Auhagen
Inspelning och redigering:
Rolf Auhagen
Morten Folmer
Jørn Jespersen
Lars W. Sørensen
Rickard Sporrong
Lennart Wåhlin
Mix:
Svend Christiansen
Producent:
Svend Christiansen
Sun Studio A/S
Svensk version producerad av:
SUN STUDIO A/S
Tack till Marie Rönn på Warner Home Video/Sandrew Metronome AB
som bidragit med ovanstående uppgifter.