Scooby-Doo och ghoulskolan

SCOOBY-DOO OCH GHOULSKOLAN
SWEDISH CREDIT LIST
Svenska röster:
Scooby-Doo Stefan Frelander
Shaggy Thomas Engelbrektson
Scrappy-Doo Håkan Mohede
Elden Mikael Roupé
Miguel Gizela Rasch
Grymling Maude Cantoreggi
Vera Gizela Rasch
Fantasma Lena Ericsson
Elsa Gizela Rasch
Sibella Ewa Nilsson
Sten Olli Markenros
Stig Ewa Nilsson
Svante Cecilia Hjalmarsson
Grönheden Mikael Roupé
Jamaal Ewa Nilsson
Revolta Anja Schmidt
Kryparen Olli Markenros
Tupp Anja Schmidt
Garva Lena Ericsson
Övriga röster Lena Ericsson
Övriga röster Stefan Frelander
Övriga röster Thomas Engelbrektson
Övriga röster Gizela Rasch
Övriga röster Mikael Roupé
Övriga röster Håkan Mohede
Övriga röster Olli Markenros
Övriga röster Anja Schmidt
Översättning:
Cecilia Molander/Medieværket
Inspelning och redigering:
Morten Folmer Nielsen
Mix:
Jens Ryberg
Inspelad i Sun Studio
Producent:
Svend Christiansen
Sun Studio
Svensk version producerad av:
Sun Studio A/S
Ett stort tack till Anne Kennedy på Sun Studio
som bidragit med dessa uppgifter