Scooby-Doo och den motvillige varulven

SCOOBY-DOO OCH DEN MOTVILLIGE VARULVEN
(SCOOBY-DOO AND THE RELUCTANT WEREWOLF)
Credits för svensk version
Svenska röster:
Scooby-Doo Stefan Frelander
Shaggy Thomas Engelbrektson
Velma Gizela Rasch
Fred Stefan Frelander
Daphne Lena Ericsson
Berättare Mikael Roupé
Googie Lena Ericsson
Scrappy Håkan Mohede
Dracula Mikael Roupé
Vampyra Gizela Rasch
Dreadonia Gizela Rasch
Crunch Mikael Roupé
Brunch Olli Markenros
Bojangles Håkan Mohede
Övriga röster Lena Ericsson
Övriga röster Stefan Frelander
Övriga röster Thomas Engelbrektson
Övriga röster Gizela Rasch
Övriga röster Mikael Roupé
Övriga röster Håkan Mohede
Övriga röster Olli Markenros
Översättning:
Mikael Roupé/Medieværket
Inspelning och redigering:
Morten Folmer Nielsen
Mix:
Leonard Wassinger
Inspelad i Sun Studio
Producent:
Svend Christiansen
Sun Studio
Svensk version producerad av:
Sun Studio A/S
Ett stort tack till Anne Kennedy på Sun Studio,
som bidragit med dessa uppgifter.