Scooby-Doo 2 - Monstren är lösa

SCOOBY-DOO 2: MONSTREN ÄR LÖSA
Credits för svensk version
Svenska röster:
Scooby-Doo Stefan Frelander
Shaggy Bobo Eriksson
Velma Jennie Jahns
Daphne Sharon Dyall
Fred Peter Sjöquist
Patrick Jonas Malmsjö
Heather Annika Rynger
Wickles Gunnar Ernblad
Masken TORSTEN WAHLUND
Svarte Riddaren Adam Fietz
Aggie Anna Rothlin
Mullet - Nurd Anna Nordell
Ned NICK ATKINSON
Tar Monster Per "Ruskträsk" Johansson
White Haired Man Mathias Olsson
Pat O´Brien Dick Eriksson
Jonathan Jacobo Andreas Svensson
m.fl.
Dubbningsstudio:
Sun Studio Sverige
Regissör:
Andreas Svensson
Översättare:
Robert Cronholt/
Mediaplant
Inspelningstekniker:
Rickard Sporrong
Mix:
Niels Arild
Projektledare:
Annika Rynger
Producent:
Svend Christiansen
Sun Studio A/S
Svensk version producerad av:
Sun Studio A/S
Tack till Jennie Jahns på Sun Studio
som bidragit med ovanstående uppgifter