Scooby-Doo & Batman: Den tappre och modige

SCOOBY-DOO & BATMAN: DEN TAPPRE OCH MODIGE
(Scooby-Doo & Batman: The Brave and the Bold)
Svenska röster:
Scooby-Doo Steve Kratz
Batman Anders Beckman
Shaggy Jesper Adefelt
Velma Jennie Jahns
Fred Peter Sjöquist
Daphne Sharon Dyall
Aquaman Anton Olofson Raeder
Crimson Cloak Fredrik Hiller
Riddler Lucas Krüger
Harvey Bullock Stephan Karlsén
Black Canary Elina Raeder
Plastic Man Adam Portnoff
Harley Quinn Josefina Hylén
Dubbningsstudio:
BTI Studios
Regissör och tekniker:
Joakim Elfgren
Översättare:
Mikael Roupé/Mediaplant
Svensk version producerad av:
BTI Studios AB