Projekt Prinsessa

PROJEKT PRINSESSA
(PRINCESS PROTECTION PROGRAM)
Credits för svensk version
Svenska röster:
Carter Vendela Palmgren
Rosalinda/Rosie Elina Raeder
Ed Oskar Nilsson
PSP-chefen Annica Edstam
General Kane Joachim Bergström
Chelsea Sanna Sundqvist
Brooke Linda Åslund
Mason Fredrik Hiller
Sophia Louise Raeder Sjögren
Donny Jesper Adefelt
Margaret Marie Serneholt
Devereux Maria Rydberg
Helen Sharon Dyall
Chloe Maria Rydberg
Bull Emil Smedius
Övriga röster Andreas Rothlin Svensson
Övriga röster Cecilia Skogholt
Övriga röster Christian Fex
Övriga röster Julius Lindfors
Övriga röster Simon Sjöquist
Övriga röster Felix von Bahder
Övriga röster Mikael Alsberg
Dialogregissör:
Vicki Benckert
Dialogöversättare:
Bittan Norman/Mediaplant
Dubbningsstudio:
Sun Studio Sverige
Kreativt ansvarig:
Kirsten Saabye
Studioproducent:
Svend Christiansen
Sun Studio A/S
Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.
Fotnot: Somliga av ovanstående röster har inte bekräftats officiellt,
utan har sammanställs med hjälp av röstidentifiering. Därför kan jag
inte garantera till 100% att de stämmer, och jag tar tacksamt emot
ev. rättelser. Om någon kan identifiera vilka rollfigurer som någon
av de övriga rösterna spelar, så uppskattar jag om ni kan höra av er.
Detsamma gäller om någon vet vem eller vilka som varit inspelningstekniker
för dubbningen, då creditlistan av någon anledning saknar uppgifter om det.