Pettson & Findus - Roligheter

PETTSON & FINDUS - ROLIGHETER
Credits för svensk version
Svenska röster:
Pettson Claes Månsson
Findus Ima Nilsson
Gustavsson Allan Svensson
Beda Ewa Roos
Hanna Annika Herlitz
Hilda VICKI BENCKERT
Övriga roller Anders Öjebo
Övriga roller Anna Sahlin Wahlsteen
Övriga roller Annika Rynger
Inspelat hos Eurotroll AB, Stockholm
Översättning:
Carina Sagefors
Tekniker / Regi:
Hasse Jonsson
Projektledare:
Oskar Svensson
Casting och Producent:
Lasse Svensson
Svensk version producerad av:
Eurotroll AB